Zoznam kníh Mariána Tkáča

1. Národ bez peňazí, vydavateľstvo Bradlo 1992
2. S vlastnou peňaženkou, Republic pres 1992
3. Národ a peniaze, Atrakt 1994 – stiahnúť knihu
4. Šesťdesiatjeden krokov k slovenskej identite / Zvrchované Slovensko / Zborník dokumentov, Kubko Goral 1996 (spoluautorstvo s Milanom Ferkom a Jaroslavom Chovancom)
5. Mali sme bankárov? / Po stopách osobností, Prúdy 1996 (spoluautorstvo s Rudolfom Návratom a Jánom Valachom) – stiahnúť knihu
6. Slovenské banky v Uhorsku / Tak vznikala Hornouhorská banka Tatra, Vydavateľstvo Kubko Goral 1997 – stiahnúť knihu
7. Zemplínske nebo, Vydavateľstvo SSS 1997 – stiahnúť knihu
8. Hospodárske súvislosti slovenskej štátnosti, Print-Servis 1997 – stiahnúť knihu
9. Krátky slovník nárečia slovenského zemplínskeho z Čičavy podľa Mariána Tkáča, Print–Servis 1997
10. Kniha o Čičave, Print-Servis 1998
11. Synovia a otcovia / Voľné pokračovanie knihy Mali sme bankárov?, Ofprint 2000 (spoluautor R. Návrat) – stiahnúť knihu
12. Veľký sen / prvá kniha bankovníckej ságy, Vydavateľstvo SSS 2000 / Veľký sen, zv. 1-5 (slepecká tlač), Levoča, Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu, 2001 (v Braillovom písme)
13. Stále o tom istom, Voľné pokračovanie kníh Mali sme bankárov? a Synovia a otcovia, Ofprint J. Holík Bratislava 2002 – stiahnúť knihu
14. Vôňa peňazí, Alexandra Bratislava 2004
15. Bratislavské banky, Vydavateľstvo PT A. Marenčin Bratislava 2007
16. Zemplínske nebo – Druhá epocha, AB Real 2009
17. Pravdivý slovenský príbeh, PostScriptum 2009