Pápež sv. Ján Pavol II. na audiencii 9. novembra 1996 vyslovil na našu adresu prorocké slová: „Slovensko má osobitnú úlohu pri budovaní Európy tretieho tisícročia. Dobre si to uvedomte!“

Jeho rodák, bývalý rektor ružomberskej Katolíckej univerzity Tadeusz Zasępa sa zase vyjadril, že dejiny slovenského národa sú kontinuitou dobra. Áno, ohľaduplnosť, dobromyseľnosť, spravodlivosť, trpezlivosť, hrdinské znášanie všetkých možných krívd, to sú tisícročím overené slovenské vlastnosti, to je oná slovenskosť, čo z nás robí osobitný subjekt dejín.

Podľa Zasępu nijaký iný národ nemá takú pesničku, ako Slováci – ide o pieseň o dvoch vlastiach (nuž, asi preto sme my, Slováci, navonok málo vlasteneckí, lebo delíme svoju lásku medzi dve vlasti: Slovensko a nebo?).

Neodkázal nám sv. Ján Pavol II. práve na to, že Európa v treťom tisícročí očakáva od nás, počtom neveľkého národa, že ju presvedčíme o potrebe lásky k vlasti i k Bohu zároveň. Že práve teraz Európa i svet potrebuje vrátiť do politiky Boha. A my to dokážeme.

  1. apríla 2019.