Vitajte na mojej stránke!

Súkromná internetová stránka o možných postojoch k životu, zdroj informácií, ktoré často cez sito oficiálnych médií nepreniknú, pokus o netradičný pohľad na záhadný svet minulosti, prítomnosti a budúcnosti, vedený výlučne ambíciou prispieť k podnecovaniu myslenia a plnšiemu a zmysluplnejšiemu životu.

Všetky názory a postoje, ktoré majiteľ tejto domény uverejňuje, možno citovať a používať len s odvolaním sa na prameň.

Marián Tkáč

Novinky

Spoliehajú sa Rusi na Slovákov?

Pri pamätnej tabuli na Vajanského nábreží pri spomienke na 321. výročie návštevy ruského cára Petra Veľkého som 19. júna povedal: „Dnes sme tu aj s túžbou, aby slovensko-ruské vzťahy neochladli. Nuž nevieme, či sa dnes Rusi spoliehajú na Slovákov, ale my, Slováci, sa...

Čo sme dlžní Európe?

Čo sme dlžní Európe?

Pápež sv. Ján Pavol II. na audiencii 9. novembra 1996 vyslovil na našu adresu prorocké slová: „Slovensko má osobitnú úlohu pri budovaní Európy tretieho tisícročia. Dobre si to uvedomte!“ Jeho rodák, bývalý rektor ružomberskej Katolíckej univerzity Tadeusz Zasępa sa...

Video