Vitajte na mojej stránke!

Súkromná internetová stránka o možných postojoch k životu, zdroj informácií, ktoré často cez sito oficiálnych médií nepreniknú, pokus o netradičný pohľad na záhadný svet minulosti, prítomnosti a budúcnosti, vedený výlučne ambíciou prispieť k podnecovaniu myslenia a plnšiemu a zmysluplnejšiemu životu.

Všetky názory a postoje, ktoré majiteľ tejto domény uverejňuje, možno citovať a používať len s odvolaním sa na prameň.

Marián Tkáč