O mne

                                                Aktualizované dňa 06. 07. 2011    

Úvodná stránka
O mne
Glosy
Články
Knihy
Audio - Video
Fotografie
Kontakt

 

 

 Čo o mne píšu iní:
bullet

www.osobnosti.sk | životopisy, diela, tvorba, články

bullet

Wikipédia

bullet

Koruna má pätnásť rokov

bullet

Vyhlásenie signatárov

bullet

Paradigma.sk - knihy, ktoré pomáhajú meniť svet

bullet

LIC - Knižná revue - Vôňa peňazí - Marián Tkáč

bullet

EUBA : FPM : Ekonomika a manažment podniku

bullet

Slovenská koruna byla "nejkřesťanštější" měna

bullet

Pravdivý slovenský príbeh

bullet

Zemplínske nebo - Druhá epocha

Marián Tkáč - fotografia

 

horizontal rule

 

Životopis – Ing. Marián Tkáč, PhD.

Dátum narodenia: 25. september 1949

Miesto narodenia: Čičava

Bydlisko: Bratislava

Vzdelanie:

1976 – 1981 – doktorandské štúdium na Vysokej škole ekonomickej, dosiahnutý titul: CSc. – PhD.

1967 – 1972 – denné štúdium na Vysokej škole ekonomickej, Fakulte národohospodárskej, dosiahnutý titul: Ing.

1964 – 1967 – gymnaziálne štúdium na Strednej všeobecnovzdelávacej škole vo Vranove s maturitou.

Zamestnanie:

Národná banka Slovenska – od 1. januára 1993 – 29. júla 1993 viceguvernér poverený riadením NBS; od 1. augusta 1993 – 11. apríla 1994 viceguvernér; od 1. mája 1995 vedúci archívu            

Štátna banka česko-slovenská – od 23. októbra 1992 viceguvernér pre SR

Ministerstvo financií SR – postupne odborný referent, vedúci oddelenia, od októbra 1986 riaditeľ odboru štátneho rozpočtu, od januára 1990 námestník ministra

Mestská finančná správa v Bratislave – v r. 1972 – 1974.

Školenia a kurzy:

Jazykový kurz v Írsku – 4 týždne v júli 2002

Jazykový kurz vo Veľkej Británii – 4 týždne v marci 1995

Tvorivá činnosť:

13 kníh literatúry faktu: Národ bez peňazí, S vlastnou peňaženkou, Národ a peniaze, Hospodárske súvislosti slovenskej štátnosti, Mali sme bankárov?, Synovia a otcovia, Stále o tom istom, Kniha o Čičave, Slovník zemplínskeho nárečia, Slovenské banky v Uhorsku, Šesťdesiatjeden krokov k slovenskej identite, Bratislavské banky, Pravdivý slovenský príbeh.

4 beletristické knihy: Zemplínske nebo, Veľký sen, Vôňa peňazí, Zemplínske nebo – Druhá epocha.

Autor relácií v rozhlase: 10-dielny dokumentárny seriál Za bankami a peniazmi po Slovensku, 4 rozhlasové hry v rámci seriálu Slovenské rody: 3-dielna hra V tieni šibeníc o rode Daxnerovcov, 6-dielna hra V znamení leva o rode Turzovcov, 4-dielna hra Podpis na dolári o rode Bosákovcov, 3-dielna hra Neznámy Petöfi o rode Petrovičovcov.

Autor okolo 1000 publicistických textov z oblasti histórie, peňažníctva, bankovníctva a filozofie spoločnosti.

Ideový autor slovenských bankoviek a mincí z r. 1993.

Iné aktivity:

Člen predstavenstva Spolku slovenských spisovateľov od r. 2005, člen výboru Matice slovenskej v r. 1992 – 1996, člen komisií na prípravu ústavy čs. federácie a Slovenskej republiky v r. 1990 – 1992, iniciátor a signatár výzvy 61 krokov k slovenskej identite, člen Kongresu slovenskej inteligencie od r. 1992, člen výboru Politologického odboru Matice slovenskej od r. 2010.

 Jazykové znalosti:

Aktívne anglicky a rusky, pasívne nemecky.

 

V Bratislave 14. januára 2010.

 

horizontal rule

Bibliografia

 

horizontal rule

 

Lustračné osvedčenia:

 

Lustračné osvedčenie 2

 

 

 

 

 

     

Úvodná stránka | O mne | Glosy | Články | Knihy | Audio - Video | Fotografie | Kontakt