Erb - Marián Tkáč

Ing. Marián Tkáč, PhD.

                 Vitajte na mojej stránke!

Úvodná stránka
O mne
Glosy
Články
Knihy
Audio - Video
Fotografie
Kontakt

 

Počítadlo návštev:

 

 

 

Užitočné odkazy:

bullet

MATICA SLOVENSKÁ    

bullet

Google

bullet

Hospodárske noviny

bullet

Extra plus

bullet

Kurzový lístok ECB

bullet

Počasie

bullet

MHD

bullet

Cestovný poriadok

bullet

Telefónne zoznamy

bullet

Mapy Slovenska

bullet

Mnohojazyčný slovník

bullet

Slovník cudzích slov

bullet

Tretia D

bullet

 Surf.sk

 

        Súkromná internetová stránka o možných postojoch k životu, zdroj informácií, ktoré často cez sito oficiálnych médií nepreniknú, pokus o netradičný pohľad na záhadný svet minulosti, prítomnosti a budúcnosti, vedený výlučne ambíciou prispieť k podnecovaniu myslenia a plnšiemu a zmysluplnejšiemu životu.

       Všetky názory a postoje, ktoré majiteľ tejto domény uverejňuje, možno citovať a používať len s odvolaním sa na prameň.

Marián Tkáč

Z prvej ruky:

 

Úvodná stránka | O mne | Glosy | Články | Knihy | Audio - Video | Fotografie | Kontakt

 

Volám sa Tkáč Marián, a narodil som sa v dedinke  Čičava v okrese Vranov nad Topľou.

Životopis

Ing. Marián Tkáč, PhD.

Dátum narodenia: 25. september 1949

Miesto narodenia: Čičava

Bydlisko: Bratislava, Jelenia č. 3, 811 05

 Vzdelanie:

1976 – 1981 – doktorandské štúdium na Vysokej škole ekonomickej, dosiahnutý titul: CSc. – PhD.

 1967 – 1972 – denné štúdium na Vysokej škole ekonomickej, Fakulte národohospodárskej, dosiahnutý titul: Ing.

 1964 – 1967 – gymnaziálne štúdium na Strednej všeobecnovzdelávacej škole vo Vranove s maturitou.

Zamestnanie:

Národná banka Slovenska – od 1. januára 1993 – 29. júla 1993 viceguvernér poverený riadením NBS; od 1. augusta 1993 – 11. apríla 1994 viceguvernér; od 1. mája 1995 vedúci archívu            

Štátna banka Česko-Slovenská – od 23. októbra 1992 viceguvernér pre SR

 Ministerstvo financií SR – postupne odborný referent, vedúci oddelenia, od októbra 1986 riaditeľ odboru štátneho rozpočtu, od januára 1990 námestník ministra

 Mestská finančná správa v Bratislave – v r. 1972 – 1974.

Školenia a kurzy:

Jazykový kurz v Írsku – 4 týždne v júli 2002

Jazykový kurz vo Veľkej Británii – 4 týždne v marci 1995

Tvorivá činnosť:

12 kníh literatúry faktu:  Národ bez peňazí, S vlastnou peňaženkou, Národ a peniaze, Hospodárske súvislosti slovenskej štátnosti, Mali sme bankárov?, Synovia a otcovia, Stále o tom istom, Kniha o Čičave, Slovenské banky v Uhorsku, Šesťdesiatjeden krokov k slovenskej identite, Bratislavské banky.

 3 beletristické knihy: Zemplínske nebo, Veľký sen a Vôňa peňazí.

 Autor relácií v rozhlase: 10-dielny dokumentárny seriál Za bankami a peniazmi po Slovensku, 4 rozhlasové hry v rámci seriálu Slovenské rody: 3-dielna hra V tieni šibeníc o rode Daxnerovcov, 6-dielna hra V znamení leva o rode Turzovcov, 4-dielna hra Podpis na dolári o rode Bosákovcov, 3-dielna hra Neznámy Petöfi o rode Petrovičovcov.

 Autor okolo 1000 publicistických textov z oblasti histórie, peňažníctva, bankovníctva a filozofie spoločnosti.

 Ideový autor slovenských bankoviek a mincí z r. 1993.

 Iné aktivity:

Člen predstavenstva Spolku slovenských spisovateľov od r. 2005, člen výboru Matice slovenskej v r. 1992 – 1996, člen komisií na prípravu ústavy čs. federácie a Slovenskej republiky v r. 1990 – 1992, iniciátor a signatár výzvy 61 krokov k slovenskej identite, člen Kongresu slovenskej inteligencie od r. 1992.

 Jazykové znalosti:

Aktívne anglicky a rusky, pasívne nemecky.

 Som  ekonom, spisovateľ a publicista. Mojim zamestnávateľom je Národná banka Slovenska, kde som pôsobil aj vo funkcii viceguvernéra. Momentálne mám na starosti archív NBS. Niektoré slovenské bankovky sú verifikované mojim podpisom. Všeobecne sa zaujímam o  peniaze a ich históriu. Ing. Marián Tkáč, PhD. Kľúčové slová - Marián Tkáč, ekonóm.